Prejsť na obsah
Študenti
stipendijny poriadok socialne stipendia odborove stipendia

STU poskytuje v zmysle VP 8/2013 Štipendijný poriadok STU v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu STU tieto štipendiá študentom STU:

a) sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu

b) motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu

  • v študijných odboroch určovaných v metodike MŠ SR
  • za vynikajúce plnenie študijných povinností

c) štipendiá z vlastných zdrojov STU

  • pre študentov študijných programov uskutočňovaných na iných súčastiach STU ako sú fakulty, pričom sú poskytované z osobitného štipendijného fondu
  • pre všetkých študentov STU, pričom sú poskytované zo štipendijného fondu rektora.

Bližšie informácie o podmienkach priznávania štipendií študentom STU sú zverejnené v Štipendijnom poriadku STU na web stránke fakulty

stipendia vlady stipendia studentske_pozicky