Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

ODDELENIE PUBLIC RELATIONS
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.

prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov a PR

 

vedúca oddelenia Public relations:
PaedDr. Daša Šottníková
tel. :+421 918 646 034
        

zifcakova
kontakt vo veciach štúdia - vedúca študijného oddelenia:
Mgr. Renata Ivančíková
tel. :+421 918 646 005 ivancikova