Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy
Zodpovedný za styk s verejnosťou   ODDELENIE PUBLIC RELATIONS
prodekan pre vnútorné a medzinárodné vzťahy    vedúca oddelenia:
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.   PaedDr. Daša Zifčáková
tel. : +421 906 068 kl. 192
        
+421 918 600 176
maronek   tel. : +421 906 068 kl. 384
        
+421 918 646 034
zifcakova