Prejsť na obsah
Absolventi

Absolventi fakulty od roku 1987

Akademický rok

Absolventi

Inžinierske
štúdium

Bakalárske
štúdium

Doktorandské
štúdium

SPOLU

1987 - 2020

15632

9508

610

25750

2020/2021

254

232

12

498

2021/2022

11

18

12

41

2022/2023

1 1

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

2027/2028

2028/2029

2029/2030

SPOLU 1987 - 2030

15897

9758

635

26290

Poznámka: Od roku 2007/2008 sme neprijímali študentov na externú formu štúdia Bc a Ing.

 

Absolventi inžinierskeho štúdia

Akademický rok

Absolventi

Denné štúdium

Externé štúdium

SPOLU

1987 - 2020

12929

2703

15632

2020/2021

254

0

254

2021/2022

11

0

11

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

2027/2028

2028/2029

2029/2030

SPOLU 1987-2030

13194

2703

15897

Absolventi bakalárskeho štúdia

Akademický rok

Absolventi

Denné štúdium

Externé štúdium

SPOLU

1987 - 2020

7707

1801

9508

2020/2021

232

0

232

2021/2022

18

0

18

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

2027/2028

2028/2029

2029/2030

SPOLU 1987-2030

7957

1801

9758

Absolventi doktorandského štúdia

Akademický rok

Absolventi

  Denná forma

Externá forma

Spolu

1995 - 2020

362

248

610

2020/2021

8

4

12

2021/2022

8

4

12

2022/2023

1

1

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

2027/2028

2028/2029

2029/2030

SPOLU 1995-2030

378

257

635