Prejsť na obsah
Profil verejného obstarávateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. d), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 64 ods.1 uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejné obstarávanie STU