Prejsť na obsah
Profil verejného obstarávateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm.a), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejné obstarávanie STU