Prejsť na obsah
Výskum

Informácie zverejňované v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods. 14, § 3, § 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a professor. (účinnosť od 1. 9. 2019)

 

SMERNICA DEKANA 1/2022 - SD

SMERNICA REKTORA 1/2016 - SR

SMERNICA REKTORA 1/2021 - SR (schválená vo VR STU 22.02.2021):