Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 1. 2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  62-90-9 Podnikový manažment:

 

Doktorand:  Ing. Štefan Chudoba

Názov práce: „Návrh uplatnenia princípov sieťového marketingu pre zvyšovanie efektívnosti predaja"
Školiteľ: doc. Ing. František Horňák, PhD.

 

 

Doktorand: Ing. Branislav Sekera

Názov práce: „Využitie exaktných metód v EMS priemyselných podnikov"

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá