Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

- 1 miesto odborného asistenta alebo lektora na Katedru telesnej výchovy a športu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie telovýchovného zamerania,

prijatie na doktorandské štúdium vítané,

špecializácia na športové hry, príp. bojové umenia,

organizačné schopnosti,

publikačná činnosť vítaná,

ovládanie anglického jazyka vítané.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 30. 9. 2010  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty