Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.9.2017 sa uskutoční seminár a praktický workshop zameraný na prijímanie a kariérny rozvoj výskumníkov v  Kongresovom centre Vysokoškolského internátu Družba v Bratislave.

Základné informácie o podujatí:

Seminár „Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov“ je určený administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ale aj vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o prijatie zahraničného vedca na svoje pracovisko. Témami seminára bude vstup a pobyt cudzincov na Slovensku, sociálne zabezpečenie cudzincov a uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Program seminára spolu s termínmi jeho organizácie v jednotlivých mestách a miestami konania nájdete na portáli EURAXESS. V prípade záujmu o účasť na seminári sa prihláste prostredníctvom registračného formulára.

Praktický workshop „Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja výskumníkov“ je určený riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svojej práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov ako aj výskumníkom samotným. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri zmapovaní aktivít na ich pracovisku a vytváraní ďalších služieb zameraných na podporu profesionálneho rozvoja doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Zámerom workshopu je taktiež iniciovať strategickejšie uvažovanie o podpore kariérneho rozvoja výskumníkov a poukázať na jeho význam v kontexte implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov.

Program workshopu spolu s termínmi jeho organizácie v jednotlivých mestách a miestami konania nájdete na portáli EURAXESS. V prípade záujmu o účasť na workshope sa prihláste prostredníctvom registračného formulára.