Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení kolegovia,

v rámci podpory vytvárania sietí medzinárodnej spolupráce vysokých škôl  si vás dovoľujeme pozvať na prezentáciu stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS dňa 27.9.2017 o 13:00 hod, miestnosť č. 32 (T-pavilón).

Stredoeurópsky  výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Nezabudnite, že :

  1. Aktivity CEEPUS sú predmetom úspešnosti grantov fakulty, t.z. vytvárajú finančnú bonitu pre dotáciu fakulty.
  2. Programu CEEPUS sa môžu zúčastniť nielen pedagógovia, ale aj výskumníci.

Viac sa dozviete na prezentácii, srdečne vás pozývame.