Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7.12.2019 sa bude konať podujatie Mikuláš na MTF 2019, ktoré je určené pre deti zamestnancov fakulty.
Miesto konania: foyer T02, MTF STU, Ul. J. Bottu 25, Trnava
Čas konania: 10.00 - 12.00 hod

  1. Kultúrny program je hradený z prostriedkov sociálneho fondu MTF STU, ktorý podlieha zdaneniu a odvodovým povinnostiam. Ak sa prihlásený zamestnanec tohto podujatia nezúčastní, je potrebné najneskôr do 3.12.2019 prihlásenie zrušiť.
  2. Mikulášsky balíček obdržia len tí, ktorí potvrdia účasť na podujatí 7.12.2019.
  3. Možnosť prihlásenia zamestnanca MTF s vnúčaťom (prihlásenie dieťaťa bez pozvánky je potrebné vopred nahlásiť na Oddelení PR - Mgr. Jana Boškovská).
  4. Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte to fotografovi.