Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení absolventi MTF STU,

dovoľujeme si vás pozvať na Stretnutie absolventov  vašej alma mater – Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Bude nám cťou privítať vás po rokoch, kedy ste opustili brány školy a ukázať vám, ako sa nám darí.

Čo je však oveľa dôležitejšie, sme zvedaví ako sa darí vám.

Vitajte teda späť: 9.9.2017 (sobota) od 10:00 – 14:00 hod – TEŠÍME SA NA VÁS

 

Program:

  1.  Privítanie
  2.  Prehliadka campusu
  3.  Občerstvenie a voľná diskusia
  4.  Ukončenie

 

Miesto konania: MTF STU, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava

 

ZAREGISTRUJTE SA PROSÍM TU – POTVRĎTE SVOJU ÚČASŤ

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

Predseda občianskeho združenia Banka kvality ALUMNI MTF STU 

pozvánka

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Kvetoslava Rešetová (kvetoslava. resetova@stuba.sk, +421915847111)