Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pod  záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie  sa v dňoch 9. - 11. októbra 2012  konal  najväčší medzinárodný študentský veľtrh a prezentácia vysokých škôl  16. ročník AKADÉMIA & VAPAC, veľtrh vzdelávania, práce a cestovania, v priestoroch Aegon  arény NTC v Bratislave. 

Veľtrh vznikol v roku 1997 ako spoločenská objednávka a je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o ponukách štúdia na vysokých školách. Na veľtrhu vystavovatelia informujú návštevníkov o možnostiach štúdia i v oblasti ďalšieho vzdelávania, absolvovania doplňujúceho štúdia, kurzov, rekvalifikácie.

V priebehu troch dní sa na  veľtrhu prezentovalo 232 vystavovateľov vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Maďarska,  Anglicka, Holandska, Cypru a USA. Medzi vystavovateľmi, ktorí ponúkali záujemcom akreditované študijné programy pre ak. rok 2013/2014 boli aj študenti MTF STU so sídlom v Trnave. Materiálovotechnologická fakulta sa zúčastnila veľtrhu v spoločnej expozícii so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava.