Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Aj v roku 2017 v rámci akcie ambasádor prezentovalo 16 ambasádorov MTF STU so sídlom v Trnave  na  35 stredných školách, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska.

Informovali záujemcov o ponuke akreditovaných študijných programov na ak. rok 2017/18. Budúcim maturantom a študentom v treťom ročníku strednej školy ponúkli pohľad vysokoškoláka na univerzitné štúdium prostredníctvom pripravenej prezentácie a následnej voľnej diskusie priamo na pôde strednej školy.

Vedenie fakulty ďakuje ambasádorom fakulty za ich záujem propagovať svoju fakultu a praje im veľa šťastia v štúdiu.  Všetkým zúčastneným bude za ich prácu priznané motivačné štipendium.

Zoznam ambasádorov a zoznam stredných škôl, na ktorých ambasádori propagovali VŠ štúdium nájdete TU.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.