Prejsť na obsah
Dianie na MTF

POZVÁNKA NA ŠTVRTKOVÉ POPOLUDNIE
OKTÓBER 2009

 

Termín a miesto konania :  15. októbra 2009, o 16.00 hod, MTF STU ,

Paulínska ul. 16, č. miestnosti: malá aula 086

 

Milí priatelia,

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave už druhý rok organizuje nevšedné štvrtkové popoludnia, ktoré sú príležitosťou na stretnutia s  osobnosťami vedeckého, spoločenského a kultúrneho života.

Budem rád, ak Vás budem môcť privítať  na tomto stretnutí a stráviť vo Vašej spoločnosti príjemnú hodinku, ktorá nás  vzájomne obohatí.

 

S úctou                                    Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - dekan MTF STU

 

PROGRAM 
  • 16.OO hod - privítanie  : Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  • 16.05 - 16.15 hod : kultúrne vystúpenie
  • 16.15 hod  - prednáška : Ladislav Ťažký
  • 17.15 hod :  diskusia

Podujatie moderuje Ing. Milan Petráš, PhD.

Ladislav ŤAŽKÝ

Charakteristika prednášajúceho: 

Ladislav Ťažký (nar. 19.9.1924 v Čiernom Balogu) - nestor a žijúci klasik slovenskej literatúry, autor tridsiatky kníh románov, noviel, divadelných a rozhlasových hier, filmových scenárov, 3 kníh esejí, bohatej publicistiky. Cez vlastný osud poznal život slovenského národa, sociálnu biedu, krutosť vojny na fronte i v zajateckých lágroch, politické vrenie a zápasy i zákulisie politiky. Študoval v Prahe na VŠPHV v rokoch 1948-1952, je kandidátom filologických vied a na UKF v Nitre mu bol udelený titul Doctor honoris causa. Od r. 1970 do roku 1989 bol zakázaným  a prenasledovaným spisovateľom, pozbavený občianskych práv so zákazom publikovania.