Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. októbra 2008 sme na fakulte privítali RNDr. Pavla Lizoňa, CSc., ktorý nám svojou brilantnou prednáškou „Huby, mykológia a mykológovia" priblížil svet húb a mykológov. V úvode programu vystúpil Filip Makáň zo ZUŠ v Trnave, ktorý svojimi 2 skladbami umocnil toto stretnutie. Po prednáške sa v priateľskej atmosfére viedla diskusia, ktorá obohatila prítomných o nevšedné poznatky.