Prejsť na obsah
Dianie na MTF

1. Výzva-excel.tímy mladých výskumníkov

Rektor STU vyhlásil novú výzvu v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov.

Uzávierka podávania žiadostí je 17/5/2017.

Bližšie informácie:  http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191.

 

2. Témy na postdoktorandské pracovné miesta

Rektor STU vyhlásil internú univerzitnú súťažna vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta.

Termín na predloženie návrhov tém a školiteľov je do 15. 5. 2017.

Bližšie informácie:  http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191.