Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28.4. 2014 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu a Ústavu výrobných technológií v spoločnostiach RONA, a. s. a Kofola, a. s.

Skláreň RONA v Lednických Rovniach patrí svojou 120 ročnou tradíciou medzi významných svetových výrobcov kvalitného nápojového skla, stolovacích doplnkov,  dekoračných predmetov zo skla ako aj sortimentu pre gastronómiu a hotely. Je silne exportne orientovaná, s dôrazom na dosahovanie vysokej úrovne kvality, zákazníckeho servisu, dizajnu, čo sa snaží dosiahnuť  s podporou moderných technológií.

Študenti pod záštitou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja znalostnej ekonomiky“ mali možnosť vidieť  ako sa na ručnej aj automatizovanej linke vyrába nápojový sortiment firmy. Sami si mali možnosť fúknuť do sklárskej píšťale a vyskúšať si proces výroby na vlastnej koži. Popri tom videli dekorovanie ako aj čiastkové výrobne procesy súvisiace s produkciou finálneho výrobku. Návštevu ukončili prehliadkou múzea patriaceho sklárňam RONA, a.s.

V spoločnosti Kofola Rajecká Lesná sa zúčastnení zoznámili s portfóliom výrobkov spoločnosti, videli proces výroby ako aj plnenia fliaš produkovaných pod značkou Kofola. Vyskúšali si priamo ako chutí Vienea sirup pripravený pre namiešanie obľúbeného nápoja a odsledovali logistické procesy súvisiace s výrobou produktov tejto značky.

Nápoj značky Kofola (zmes 14 bylín a ovocných štiav okorenených sladkým drievkom – „lékoricou“) patrí medzi tradičné, československé nápoje a je vyrábaný už od roku 1960.

Za obe pracoviská sa podujatia zúčastnili doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. – zástupkyňa riaditeľky ústavu pre transfer technológií, Ing. Rastilav Beňo, PhD., prof. Ing. Peter Sakál, CSc., doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc., doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD., Ing. Lubica Mrvová, PhD.  a doc. Ing. Štefan Václav, PhD.

Organizátori exkurzií si touto cestou dovoľujú poďakovať zástupcom jednotlivých spoločností za prijatie, za ich čas, ochotu venovať sa študentom aj pedagógom našej fakulty, za cenné vedomosti a skúsenosti s ktorými sa s nami podelili. ĎAKUJEME!

Fotogaléria Rona a. s.

Fotogaléria Kofola a. s.

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 06.05.2015