Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12.05.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy a Priemyselné manažérstvo v podnikoch Železiarne Podbrezová a. s. v Podbrezovej a Whirlpool Slovakia spol. s r. o. v Poprade.

Železiarne Podbrezová a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr so sídlom na strednom Slovensku v obci Podbrezová. Ročná výroba spoločnosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúr, čím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. V rámci exkurzie mali študenti v podniku možnosť vidieť proces realizácie výroby oceľových rúr. Výnimočné, ale aj veľmi prínosné a poučné, bolo predovšetkým sledovanie zlievania dvoch tavieb, ako aj proces plnenia pece vsádzkou (šrotom) a finálne delenie oceľových rúr na požadovanú dĺžku.

Po exkurzii v Železiarňach sa študenti presunuli do Popradu, kde sa uskutočnila prehliadka výrobných a logistických priestorov podniku Whirlpool Slovakia spol. s r. o.

Podnik Whirlpool sa za menej ako 20 rokov stal popredným producentom v oblasti výroby domácich spotrebičov v Európe. Dané postavenie získal na základe neustáleho zlepšovania, výskumu a inovácií spolu s popredným dizajnom a funkcionalitou finálnych výrobkov pre meniace sa požiadavky konečného zákazníka. V rámci exkurzie v podniku Whirlpool bola predstavená výroba zvrchu a spredu plnených pračiek, pričom dôraz bol kladený na predstavenie systému riadenia výroby a systému riadenia podporných a zabezpečovacích výrobných procesov.

Organizátori exkurzií si touto cestou dovoľujú poďakovať zástupcom jednotlivých podnikov za prijatie, za ich čas, ochotu venovať sa študentom aj pedagógom našej fakulty, za cenné vedomosti a skúsenosti s ktorými sa s nami podelili. Rovnako tak sa chcú poďakovať za ústretovosť a ochotu vedenia fakulty podieľať sa na zabezpečení a plynulom priebehu samotných exkurzií. ĎAKUJEME!

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Fotogaléria

Zverejnené: 18.05.2015