Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku v rámci predmetu Inovačný manažment v podniku TATRAVAGÓNKA, a.s. v Poprade. Exkurzia študentov sa uskutočnila pod záštitou organizátorky exkurzie a garantky predmetu Inovačný manažment doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a pedagógov Ing. Natálie Horňákovej, PhD. a Ing. Lukáša Juríka PhD.

Študentom bol v úvode exkurzie predstavený samotný podnik, BOZP, jeho história a výrobný profil. Následne exkurzia pokračovala vo výrobných priestoroch a halách. Ako prvé boli ukázané pracoviská na výrobu podvozkov, kde študenti mohli vidieť celý výrobný proces a materiálový tok. V ďalších výrobných priestoroch bola prezentovaná produkcia nákladných vagónov, rôzne montážne operácie na vagónoch. Počas exkurzie bolo poukázané na inovatívne riešenia konštrukcie cisternových a výsypných vagónov.

Organizátor exkurzie si dovoľuje poďakovať podniku TATRAVAGÓNKA, a.s. za ochotu a  ústretovosť pri organizácii exkurzie a prehliadke podniku, konkrétne personálnej manažérke, Ing. Radke Bosákovej, PhD., špecialistke zodpovednej za vzdelávanie Ing. Marcele Kovaľovej, PhD. za prezentáciu podniku a konštruktérovi Ing. Pavlovi Vaníkovi, za pútavé vysvetlenie fungovania podniku.

Postrehy a názory študentov na exkurziu:

Bc. Matej Kadlečík: "Exkurziu hodnotím určite pozitívne. V škole dostávame veľké množstvo teoretických poznatkov a práve takéto praktické exkurzie nám vedia túto teóriu lepšie pochopiť. Určite by som bol za väčšie množstvo takýchto exkurzií v rôznych podnikoch, nech je vidieť kontrast medzi jednotlivými podnikmi."

Bc. Ján Hesko: „Mali sme príležitosť vidieť priemyselný podnik iný ako doteraz - výrobný podnik ťažkého strojárstva, podnik, kde nie je dlážka čistá ako tanier, kde z každého metra štvorcového nebezpečná fyzicky náročná práca doslova sála.

Prešli sme Tatravagónkou Poprad, a. s., kde výroba začína pri najmodernejších vlakových podvozkoch s nosnosťou desiatok ton a končí pri odbornej montáži a finalizácii nadstavieb vagónov.

V podniku disponujú vyspelou technológiou delenia materiálu, bohatými skúsenosťami so zváraním, trieskovým obrábaním a premyslenou vnútropodnikovou logistikou.

Pred rizikami sme boli dôsledne chránený pevnou obuvou, samozrejmosťou v podobe prilieb, zástenami zakrývajúcimi procesy zvárania, dostatočným odstupom od lietajúcich triesok a pozorným okom povereného pracovníka.

Punc krásy poctivej práci v Tatravagónke Poprad, a. s. dáva výhľad na slovenské veľhory prakticky z celého areálu.

Za príjemnú skúsenosť ďakujeme doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a kolektívu“.

Autori: Ing. Lukáš Jurík, PhD., Ing. Natália Horňáková, PhD.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.