Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila exkurzia študentov druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu Priemyselné manažérstvo v priestoroch spoločnosti ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.. Exkurzia bola realizovaná v rámci predmetu Medzinárodné vzťahy a diverzita pod záštitou organizátorky exkurzie a garantky predmetu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.

Počas exkurzie sa študenti zoznámili s medzinárodným pôsobením spoločnosti, ako i výrobným programom priamo v priestoroch výrobného závodu ANTOLIN Trnava, s.r.o..

ANTOLIN TRNAVA, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou medzinárodnej spoločnosti Antolin Group zameranou na výrobu súčastí automobilových interiérov a predstavuje jedného z najvýznamnejších dodávateľov komponentov pre svetových lídrov v globálnom automobilovom priemysle.

Organizátorka exkurzie si dovoľuje poďakovať zástupcom spoločnosti ANTOLIN TRNAVA, s.r.o. Mgr. Daniele Morvayovej, HR manažérke a Lukášovi  Štefunkovi, vedúcemu trénerovi tréningového centra za ich ochotu, ústretovosť a prípravu exkurzie pre študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Autorka textu: Ing. Natália Horňáková, PhD.