Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás pozvať na 22. medzinárodnú vedeckú konferenciu

forming2015 

v dňoch 2. - 5. septembra 2015, Muszyna – Złockie, Poľsko

Konferenciu organizujú:

  • Politechnika Śląska Katowice, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  • VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálů
  • STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave, UVTE, Katedra obrábania a tvárnenia

Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete v priložených súboroch:

Tešíme sa na Vašu účasť

Doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

tel.: 0906 068 361, viktor.tittel@stuba.sk

Koordinátor konferencie pre Slovensko

 

Autor textu: Viktor Tittel

Zverejnené: 29.01.2015