Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Veľtrh Gaudeamus prebieha každoročne v Čechách a na Slovensku, konkrétne v Prahe, Brne, Bratislave a v Nitre. Je zameraný najmä na pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac relevantných informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhy Gaudeamus každý rok navštívi viac ako 60% študentov maturitných ročníkov, medzi hlavné skupiny návštevníkov veľtrhu patria študenti 4. a 3. ročníkov stredných škôl, stredoškolskí pedagógovia a výchovní poradcovia.

Na veľtrhoch Gaudeamus sa v roku 2020 stretnúť nemôžeme, organizátori preto zvolili online formu podujatia, ktorá zahŕňa viaceré online informačné zdroje. Jedným z nich je Online prednáškový deň s vysokými školami, ktorého sa zúčastnila i Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, spolu s ostatnými fakultami STU.

Priestor vysielať naživo pre MTF STU bol vyčlenený dňa 19.11.2020, v čase 11.00 - 11.15 h, záznam z podujatia si môžete pozrieť i neskôr tu: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny

Prezentáciu o našej fakulte online - naživo predstavili  Ing. Veronika Kvorková a Ing. Peter Godovčin, ktorí zodpovedali tiež otázky potencionálnych uchádzačov, za čo im patrí vďaka.