Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výzva: ERA Chairs

Významní výskumní pracovníci môžu mať rozhodujúci a pozitívny vplyv na kultúru a výkonnosť výskumných inštitúcií. Otázky, ako je dostupnosť financovania výskumu, inštitucionálna nepružnosť a prístup k zdrojom, však môžu brániť mobilite takýchto lídrov na sľubné inštitúcie, najmä v krajinách s nízkou úrovňou výskumu a vývoja. Akcie ERA Chairs sa budú zaoberať osobitnou výzvou vytvorenia vhodných podmienok a príležitostí pre vysokokvalitných výskumných pracovníkov a manažérov výskumu, aby zlepšili kvalitu svojho výskumu.

Work Programme Year: H2020-2016-2017

Work Programme Part: Spreading Excellence and Widening Participation

Call : H2020-WIDESPREAD-2016-2017

Deadline: 15.11.2017

Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html

 

Výzva: Twinning

Cieľom Twinningu je výrazne posilniť vymedzenú oblasť výskumu na univerzite alebo vo výskumnej organizácii z rozširujúcej sa krajiny tým, že sa spojí s aspoň dvomi medzinárodne vedúcimi výskumnými inštitúciami v iných členských štátoch alebo pridružených krajinách. Program je zameraný na zvýšenie kapacity vedy a technológie prepojených inštitúcií s hlavným zameraním na univerzitu alebo výskumnú organizáciu z rozširujúcej sa krajiny. Cieľom je zvýšenie profilu výskumu inštitúcie a jej zamestnancov.


Work Programme Year: H2020-2016-2017

Work Programme Part: Spreading Excellence and Widening Participation

Call : H2020-WIDESPREAD-2016-2017w

Deadline: 15.11.2017

Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

 

Výzva: HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017

Nástroj pre MSP sa zaoberá finančnými potrebami medzinárodne orientovaných MSP vo fáze vysoko rizikových a vysoko potenciálnych inovačných nápadov. Jeho cieľom je podpora projektov

s európskym rozmerom, ktorý vedie k veľkým zmenám v tom, ako podnikať. Pomôže inovatívnym malým a stredným podnikom vytvoriť nové trhy pre ich rast a dosiahnutie vysokej návratnosti investícií. Nástroj pre MSP sa zaoberá všetkými typmi inovatívnych MSP. V rokoch 2016 a 2017 sa malé a stredné podniky vyzývajú, aby predložili návrhy v rámci nástroja pre MSP v rámci všetkých spoločenských výziev a vedúcich pozícií v podporných a priemyselných technológiách v rámci týchto výziev:

 

Work Programme Year: H2020-2016-2017

Work Programme Part: Innovation in SMEs

Call : H2020-SMEINST-2016-2017

Deadline: 18.10.2017, 07.11.2017

Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc