Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 17.mája - 19. mája. 2009 sa na Smolenickom zámku uskutočnil 4.ročník International Doctoral Seminar. Aktívne sa ho  zúčastnilo 75  prezentujúcich študentov doktorandov, ktorí svoje práce prezentovali vo dvoch sekciách:

Sekcia A:

  • Machine Production Technologies
  • Materials Engineering

    Sekcia  B:
  • Industrial Management and Quality Engineering
  • Applied Information Technology and Automation in Industry
  • Environmental and Safety Engineering
  • Human Science in Technology

Zastúpené boli univerzity z Českej republiky,  Bieloruska, Rumunska, Nemecka, Poľska, Rakúska  a Slovenskej republiky.

Okrem doktorandov sa zúčastnili osobne aj hostia zo Slovenska i zahranicia:
Dr. Rolf  Pfrengle ( IFW Dresden), prof. Dr. Mariana Calin ( IFW Dresden),  prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.  ( VUT Brno, ČR), Dr. Rafalski Igor( Minsk, Bielorusko), prof. Dr.Ing.Ivan Kuric ( ŽU Žilina), prof. Dr.Eckert Jürgen (IFW Dresden), prof.Dr.Niethammer Manuela (TU Dresden, SRN, prof. Ing. Zajac Jozef, CSc. ( TU Košice), Dr.Scudino Sergio ( IFW Dresden).

 

Organizačný výbor uvítal aj účasť členov vedenia fakulty, riaditeľov ústavov a ďalších pracovníkov ústavov, ktorí sa osobne zúčastnili IDS 2009 a tým napomohli zdarnému priebehu akcie.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a zároveň pozývame na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. 5. 2010 - 18. 5. 2010 v Smoleniciach.

 


FOTOGALÉRIA IDS 2009