Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Po piatykrát sme prezentovali fakultu návštevníkom veľtrhu práce JobSpoTT 2018, ktorý sa uskutočnil v utorok 6. 11. 2018 v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave.

Organizátorom tohto podujatia je Národné kariérne centrum, ktoré zastupujú p. Koleník Miroslav a p. Holéczy Igor.

Súčasťou veľtrhu bol hlavný a sprievodný program: medzi inými vystúpili na pódium stand-up komici Bekim a Michael Szatmáry, mali sme možnosť dozvedieť sa o dôsledkov sedavého zamestnania, taktiež získať informácie ako bol vynájdený penicilín.....V časti študentská zóna si návštevníci vypočuli zaujímavé príbehy o výhodách, nevýhodách práce v USA a mamičky sa dozvedeli, ako si budovať kariéru aj počas materskej dovolenky.

Hlavným  cieľom podujatia bolo ponúknuť návštevníkom na jednom mieste prehľad o voľných pracovných miestach na trhu práce zo strany zamestnávateľov, alebo možnosť získať vzdelanie univerzitného typu na jednej zo zúčastnených vysokých škôl – MTF, Trnavská univerzita, UCM.

MTF zastupovali  pracovníci fakulty a študenti všetkých troch stupňov štúdia, ktorí poskytli informácie  o možnostiach štúdia a následnom uplatnení sa na trhu práce v žiadaných profesiách strojárskeho zamerania.

Fotogaléria z podujatia

Fotogaléria FB 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.