Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Tradične ako každý rok sa dňa 27.3.2014 v rámci predmetu Audity kvality pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Inžinierstvo kvality produkcie konala exkurzia do spoločnosti Emerson, a.s., Nové Mesto nad Váhom.

Počas exkurzie sa študenti zoznámili s integrovaným manažérskym systémom na báze ISO 9001, ISO 14001, OHSAH 18001 a ISO 50001 a navštívili výrobné priestory. V priebehu exkurzie sa študenti taktiež oboznámili s postupom vykonávania interných auditov v tejto spoločnosti, mali možnosť vidieť základné dokumenty používané v procese auditovania, a prebehla aj krátka ukážka auditu na pracovisku vstupnej kontroly. Exkurziu pripravoval a viedol koordinátor IMS spoločnosti Martin Patyk.

Ďakujeme pánovi Patykovi za výbornú organizáciu exkurzie a odborný výklad a generálnemu riaditeľovi spoločnosti Ing. Milanovi Šestákovi za túto možnosť. Zodpovedný: Ing. Yulia Šurinová, PhD.

Fotogaléria

Zverejnené: 28.03.2014