Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenskí archeológovia menia dejiny - tak znel názov poslednej tohtoročnej štvrtkovej prednášky  Dies Iovis Occurssus XIX, v rámci ktorej sme na pôde MTF privítali vedeckého pracovníka Archeologického ústavu SAV v Nitre, pána PhDr. Karola Pietu, DrSc. Skôr než začala samotná prednáška, vypočuli sme si dve skladby žiakov zo ZUŠ M. Sch. Trnavského, ktorých uviedol sprevádzajúci pán učiteľ.

Po predstavení  v súčasnosti používaných metód archeologického výskumu na Slovensku, prezentoval doktor Pieta nálezisko drevenej hrobky v lokalite Popradu. Ďalšia časť stretnutia bola zameraná na prezentáciu viacerých archeologických nálezisk v Bojnej, ktorá je známa „fenoménom Pompeje" . A to nie z dôvodu vulkanickej činnosti, ale náhlym vpádom nepriateľa na spomínané územie. Príbehmi obohatená prednáška bola doplnená bohatým obrazovým materiálom.

Diskusiu ukončil moderátor podujatia, Ing. Milan Petráš, PhD., ktorý v závere vyjadril vďaku nielen vzácnemu hosťovi, ale aj všetkým zúčastneným.

Fotogaléria