Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16.11.2012 sa na pôde MTF STU konala prednáška p. Ladislava KOSSÁRA. prítomní študenti i zamestnanci sa oboznamili so skúsenosťami p. Kossára z obdobia štúdia i z jeho jednotlivých pracovných pozícií.

Viac o prednášateľovi:
Ladislav Kossár vyštudoval Právnickú Fakultu UK. Počas svojich štúdií v Holandsku, Maďarsku a v USA sa venoval najmä medzinárodnému právu, právu duševného vlastníctva a kapitálovým trhom. Na Harvarde študoval okrem práva aj politológiu a vzťah verejného a súkromného sektora. Pracoval pre DeutscheBank v Londýne, Frankurte a Tokyu kde sa venoval fúziám a akvizíciám, správe aktív a investičnému bankovníctvu. V roku 2004 sa vrátil na Slovensko a založil spoločnosť VENVIVIS, ktorá sa venuje investovaniu rozvojového kapitálu do inovatívnych spoločností v Sillicon Valley a na Slovensku. Okrem investičných aktivít svoje filantropické aktivity koncentruje na zlepšenie života ľudí v núdzi a podpore kultúrnych, sociálnych projektov a spoločenskýprospešných projektoch.

Prednáška bola organizovaná pod garanciou Lektorského kabinetu- predmet „Vedenie k podnikavosti", s administratívnou a organizačnou podporou Odboru akademických činností.

Fotogaléria