Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 02. decembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Digitálny podnik a jeho používanie v praxi automobilového priemyslu. Prednášajúcimi boli Ing. Jozef HNÁT, PhD., ktorý pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, na Katedre priemyselného inžinierstva, ako výskumný pracovník a Ing. Marián KUPKA zo spoločnosti CEIT Consulting, s.r.o., Bratislava.

Prednáška pozostávala z niekoľkých zaujímavých častí – predstavenie skupiny CEIT GROUP (CEIT / Central European Institute / Stredoeurópsky Technologický Inštitút) a jej záujmovej oblasti Digitálny podnik. V rámci Digitálneho podniku sa skupina zaoberá 3D dokumentáciou, koncepčným a detailným projektovaním a 2D a 3D simuláciou. Zároveň bola predstavená mapa PLM (Product Lifecycle Management). Prednáška bola obohatená praktickými príkladmi z danej oblasti a bohatou diskusiou.

Rozhovory s praxou IX. boli realizované v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik“ “. Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u".

logo

logo_dfFacebook: https://www.facebook.com/digfacUPMK

Fotogaléria