Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22. októbra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila druhá prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Peter ČIRKA, generálny riaditeľ pre východnú Európu v spoločnosti Johnson Controls a absolvent Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

Prednáška sa skladala z troch častí. V prvej časti nám Ing. Peter Čirka predstavil spoločnosť Johnson Controls, jej históriu, produkty a zastúpenie na Slovensku. Okrem spoločností po celom svete môžeme na Slovensku nájsť niekoľko spoločností, ktoré okrem JIT dodávok pre spoločnosti v automobilovom priemysle, robia aj na výskume a vývoji nových výrobkov. V Bratislave sa nachádza administratívne centrum pre celú Európu. V spoločnosti Johnson Controls nájdu svoje uplatnenie najmä absolventi našej fakulty a univerzity. Druhá časť prednášky bola zameraná na moderné systémy v logistike. Ing. Peter Čirka predstavil prácu logistu pred niekoľkými rokmi a koncepciu plánovania a riadenia logistiky celej spoločnosti v minulosti a súčasnosti. Zaujímavou časťou pre poslucháčov bola najmä časť o dnešných spôsoboch dodávania materiálu a hotových výrobkov. Posledná časť prednášky bola diskusia, kde sa poslucháči mali možnosť opýtať nielen na spoločnosť Johnson Controls, ale aj na prichádzajúcu krízu a zaujímavosti z modernej logistiky.

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality bude v nasledujúcich mesiacoch naďalej pokračovať v cykle prednášok „Rozhovory s praxou“ na ďalšie zaujímavé témy.

Vypracovali: Jaroslav Holeček, Martin Beluský, Veronika Videnová

Fotogaléria