Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Štvrtkové popoludnia už pravidelne prinášajú priestor pre stretnutia so znalcami z rôznych odborných oblastí vedeckého, kultúrneho, či spoločenského života. Inak tomu nebolo ani na stretnutí dňa 25.10.2012, kedy sme na našej fakulte mali možnosť privítať prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, pána doc. MUDr. Júliusa Chramca, PhD.

Popoludnie otvorila pani prodekanka MTF doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., ktorá uvítala významného hosťa spolu s moderátorom Ing. Milanom Petrášom, PhD..

O kultúrne vystúpenie sa postaral pán učiteľ Oliver Rogovský so žiačkou Alexandrou Pinkásovou zo základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského v Trnave, ktorý zahrali gitarovú skladbu venovanú ženám. A práve ženám bolo venované i celé štvrtkové stretnutie, nakoľko pán docent Chramec prednášal na tému Onkologická prevencia v gynekologickej ambulancii.

Prednáška skutočne veľmi zaujala ženské auditórium či už percentuálnymi faktami alebo fotografickými ukážkami rôznych štádií nádorových nálezov. Pán docent neustále zdôrazňoval potrebu rozprávania a informovania verejnosti o danej téme, čím by sa podľa jeho slov zvýšila prevencia gynekologických onkoochorení, ktorá je spolu so včasnou diagnostikou predpokladom predchádzania zhoršenia akejkoľvek choroby.

Ďakujeme za ctenú návštevu pána docenta, za zodpovedanie tabuizovaných otázok a tiež za jeho úprimný a nezištný profesionálny prístup.

Fotogaléria