Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Štvrtkové stretnutie Dies Iovis Occurssus XXVI zo dňa 8.11.2012 otvorila trojica šikovných gitaristov, žiakov Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského, pod vedením pani učiteľky Smažákovej. Po úvodnom kultúrnom programe predstavil moderátor Ing. Milan Petráš PhD. hosťku stretnutia, pani RNDr. Máriu Bizubovú, ktorej prednášku si nenechal ujsť ani dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU pán prof. Oliver Moravčík spolu s prodekanom pánom doc. Petrom Schreiberom. Pani doktorka Bizubová je autorkou a spoluautorkou učebníc, skrípt, vedeckých, odborných prác, spomedzi ktorých si záujemcovia stretnutia mali možnosť zakúpiť titul Kamene.

Pani doktorka Bizubová predstavila auditóriu Kamennú krásu Slovenska. Tak znel názov témy včerajšieho stretnutia, ktorý výstižne charakterizoval celú prednášku. Flyšové, gemerské, bradlové, či veporské pásmo bolo poslucháčom priblížené nespočetnými fotografickými ukážkami, ktoré boli oživené pútavými komentármi pani prednášateľky. Z jej príjemného prejavu bolo cítiť stotožnenie s citátom geológa Jozefa Michalíka, ktorý zaznel koncom prezentácie: „Kameň je nielen vzorka vybratá pre určitý účel, či odpad, ale je to záznam minulosti. Vyžaruje svoju históriu, ktorú máme možnosť prečítať. Všetky kamene sú pre mňa šťastné“.

Fotogaléria