Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážený novoprijatý študent!

Pedagógovia UIAM MTF STU sú si vedomí toho, že rozsah i úroveň matematiky Vami absolvovaných stredných škôl sú veľmi rozdielne a často nedostatočné na absolvovanie vysokej školy technického zamerania. Prichádzame preto s ponukou kurzov zo stredoškolskej matematiky, ktoré by tento Váš prípadný hendikep mali odstrániť. Kurzy budú vedené formou výkladu a precvičovania tých partií matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu skúšok z matematiky a fyziky.

 

Ponúkané typy kurzov z matematiky

Kurz

Termín

Čas

Rozsah

Cena

Zápis na kurz

A

11.9.-14.9.2017

9.00-13.30

20 vyuč.hod

60€

11.9.2017 o 8.15h  prízemie T-32

B

9.9. a 16.9.2017

2 soboty

8.30-12.40

13.00-17.10

20 vyuč.hod

60€

9.9.2017 o 8.10h  prízemie T-32

 

Zápis na kurz a aj samotný kurz sa bude konať v Pavilóne T  na Bottovej ul., na prízemí  v učebni T-32. Mapku  nájdete na  http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2963

Kurz treba uhradiť bankovým prevodom. Platbu uhrádzajte až po vyrozumení, že sa daný typ kurzu koná.

Údaje potrebné k platbe:   

Názov účtu príjemcu: Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava            

Adresa príjemcu: Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava                       

IBAN: SK2281800000007000081412    SWIFT: SPSRSKBA     

Variabilný symbol: 103/17    Konštantný symbol: 0308      

Špecifický symbol: Uvádzajte meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Potvrdenie o zaplatení ( kópiu bankového prevodu) prineste so sebou  na zápis na kurz!!!

 

V cene kurzu nie je zahrnuté ubytovanie, ani strava. Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie sa od 4.9. 2017  môžu ubytovať v študentskom domove. Ponuku kurzov a mapu budov MTF nájdete aj v aktualitách  na stránke www.mtf.stuba.sk . Na Vami vybraný kurz sa možno prihlásiť elektronicky do 5.9.2017 na adrese :   vladimir.liska@stuba.sk  . Pri prihlasovaní sa uveďte, prosím: meno a priezvisko, rok narodenia, absolvovanú strednú školu, adresu, typ kurzu  a v prípade, že sa ubytujete v študentskom domove aj túto skutočnosť .