Prejsť na obsah
Dianie na MTF

https://bright-project.eu/

Medzinárodnú letnú školu BRIGHT na tému: „3D tlač pre lekárske aplikácie“ organizuje Technická univerzita v Kluži v spolupráci s odborníkmi z konzorcia BRIGHT, ktorí prichádzajú z rôznych európskych technických univerzít (TU Poznaň (Poľsko), Univ z Niš (Srbsko) , Univ Juraj Dobrila z Istrie (Chorvátsko) a STU Bratsilava (Slovensko) v rámci projektu ERASMUS KA 226 BRIGHT.

 

Letná škola je organizovaná a adresovaná študentom a profesorom, ktorí prichádzajú z univerzitných prostredia EÚ a krajín mimo EÚ. Miesta nie sú obmedzené iba na inštitúty partnerského konzorcia BRIGHT. Keďže aktivity sú naplánované tak, aby boli online, každý študent, vedec, výskumný pracovník alebo profesor, ktorý sa chce prihlásiť, je vítaný pri registrácii na medzinárodnú letnú školu BRIGHT organizovanú Technickou univerzitou v Cluj-Napoca v termíne 19.-30.07.2021.

Medzinárodná letná škola BRIGHT je organizovaná na princípoch „otvoreného prístupu“ a za účasť na tomto podujatí sa neplatia žiadne poplatky.

Hlavný cieľ medzinárodnej letnej školy BRIGHT:

Hlavným cieľom je spojiť profesorov, študentov, priemyselné a lekárske organizácie a ústavy s cieľom zdieľať vedomosti a skúsenosti z osvedčených postupov a odborné znalosti pri vývoji, výrobe a testovaní zdravotníckych komponentov.

Obsah medzinárodnej letnej školy BRIGHT:

Medzinárodná letná škola BRIGHT má v úmysle byť veľmi dynamická a interaktívna pre študentov a profesorov, ktorí sa budú podieľať na aktivitách, ktoré sú naplánované na dva týždne.

Účastníkom budú prezentované hlavné princípy počítačového navrhovania (CAD), počítačového inžinierstva (CAE), 3D tlače a metód rýchleho obrábania, optimalizácie procesov a riadenia softvéru, materiálovej vedy a pevnosti materiálov, flexibilných výrobných systémov, štandardizácie a testov.

V rámci Medzinárodnej letnej školy BRIGHT budú organizované aj ukážky virtuálnej reality/rozšírenej reality, ako aj spoločenské aktivity (hry, súťaže, debaty).

Predbežný program nájdete tu:

 https://bright-project.eu/wp-content/uploads/2021/05/Program_Preliminar_ok.pdf

Kto sa môže prihlásiť na medzinárodnú letnú školu BRIGHT?

  • študenti a profesori technických odborov, špecialisti zo spoločností, výskumníci, lekári, chemici a fyzici.

Ako sa môže niekto prihlásiť na medzinárodnú letnú školu BRIGHT?

Ak sa chcete prihlásiť na letnú školu, stačí, ak do 1. júla 2021 jednoducho vyplníte on-line formulár so všetkými požadovanými údajmi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTUPONh970eg30DZQMbKe3ugaF3jtl7vebkSupvCHjra1F-g/viewform

 

Aké sú hlavné výhody účasti účastníkov medzinárodnej letnej školy BRIGHT?

  • Všetci účastníci dostanú osvedčenie o účasti na letnej škole.
  • Všetci účastníci medzinárodnej letnej školy BRIGHT organizovanej na Technickej univerzite v Cluj-Napoca v roku 2021 budú mať prioritu pri uchádzaní sa o ďalšie aktivity spojené s projektom BRIGHT (ďalšia medzinárodná letná škola BRIGHT, ktorá je naplánovaná na Istrii (Chorvátsko)) v letnom období (2022).
  • Možnosť pracovať na rôznych témach týkajúcich sa technológií 3D tlače a virtuálnej reality/rozšírenej reality.

Program preliminar

Afis Bright

Kontakt bližšie informácie: Vanessa Prajová, e-mail:vanessa.prajova@stuba.sk alebo tel. 0949 157 893.