Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre (21.-24.5.2019) je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na Slovensku. Usiluje sa vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl je deklarovaná v podnázve veľtrhu ako 7. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania.

Sprievodnou akciou veľtrhu je výstava TECHFÓRUM 2019, na ktorej MTF STU prezentuje výskumnú charakteristiku svojich ústavov, ponuky na spoluprácu s praxou, ale i vzdelávacie aktivity, jedinečné študijné programy a úspešnosť absolventa fakulty na trhu práce. Otázka prezentácie výsledkov vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom prostredí.

 

Zabezpečenie prezentácie fakulty:

UMAT: Ing. Matej Pašák, PhD., Ing. Juraj Ďurica, Ing. Jozef Mišík, PhD. 
UVTE: Ing. Ján Milde, PhD.
UIAM: Ing. Daniel Kuchár
UIBE: Ing. Eva Buranská, PhD., Ing. Alena Kucmanová, PhD., Ing. Tomáš Štefko, PhD., Ing. Igor Wachter, PhD.
UPIM: Ing. Marek Šarmír, Ing. Rudolf Husovič
UVPT: Ing. Matúš Beňo, PhD., Ing. Ľubomír Gabriš

Organizačný garant: OPOM MTF STU PaedDr. Daša Zifčáková,
organizačný tím: Mgr. Jana Boškovská, Mgr. Miroslava Martinická, PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

 

Srdečne vás pozývame!

Termín: 21.-24.5.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra