Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

11.02.2020 Deň otvorených dverí na STU so sídlom v Trnave

Dňa 4. 2. 2020 sa vybraní študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so sídlom v Trnave, konkrétne na Materiálovotechnologickej fakulte.

http://www.spspb.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5659