Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V sobotu 6.12.2014 sme sa tešili s našimi deťmi z mikulášskej oslavy. Každý rok sa presviedčame o tom, že táto radosť je nefalšovaná a úprimná.

Videozáznam

Fotodokumentácia

Fotoportál

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autor fotografii: Milan Marônek

Autor fotografií na fotoportáli: Oddelenie PR MTF STU

Zverejnené: 08.12.2014