Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 22. a 23.06.2010 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU profesor dr. habil. Leon Kukielka, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity Koszalin.

S dekanom fakulty a riaditeľom UVSM profesorom Velíškom rokovali o doterajšej spolupráci v rámci programu CEEPUS a o možnostiach spoločnej prípravy projektu FP8 aj s inými poľskými univerzitnými inštitúciami.