Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. 11. 2010 sa zúčastnili pracovníci odboru poznatkového manažmentu (akademická knižnica, vydavateľstvo a public relations) 18. knižného veľtrhu Bibliotéka 2010 v Bratislave. Okrem získania informácií o najnovších knižných titulov mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok a prezentácií vydavateľstiev a distribútorov knižného obchodu ako sprievodných akcií veľtrhu. Katalógy pripravovaných vydaní z renomovaných vydavateľstiev sa stanú zdrojom pre akvizíciu a doplnenie knižničného fondu Akademickej knižnice.