Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V sprievode generálneho riaditeľa Prvej zváračskej a.s. v Bratislave Ing. Petra Fodreka, CSc., navštívili našu fakultu významní svetoví odborníci a vedci z oblasti technológií zvárania:
z Moskovského energetického inštitútu - Technickej univerzity v Moskve, Prof. Viktor K. Dragunov, DrSc. a z Inštitútu elektrického zvárania E.O Patona v Kyjeve, Prof. Analij Kajdalov, DrSc. V spoločnom rozhovore zúčastnené strany hľadali námety pre spoločné projekty už v krátkej budúcnosti. Hostia si prezreli laboratória a vybavenie Ústavov výrobných technológií a Ústavu materiálov.

(na fotografii zľava:  prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. Viktor K. Dragunov, DrSc., prof. Analij Kajdalov, Ing. Peter Fodrek, CSc., prof. Ing. Koloman Ulrich, CSc.)