Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V pondelok 8.6.2009 sme na UMAT privítali predstaviteľov z čínskeho ústavu Baotou Research Institute of Rare Earth. Tento ústav je zameraný na výskum a vývoj materiálov na báze prvkov vzácnych zemín. Delegáciu v zložení prof. Jiang Liping, prof. Sun Xiaohna, prof. Xu Yanhui, a Wang Yan, viedol riaditeľ ústavu prof. Liu Guozheng. Riaditeľ UMAT prof. Janovec previedol hostí po laboratóriách ústavu. Následne odzneli prednášky „Rare Earths and Rare Earth Permanent Magnetic Materials" v podaní prof. Liu Guozheng a „Researches on Magnetostrictive Materials" od prof. Jiang Liping. Za UMAT predniesol Ing. Roman Čička, PhD. prednášku „Study of Ce-Sn system". V pracovni riaditeľa UMAT potom prebiehala diskusia o možnostiach spolupráce v oblasti vedy a výskumu. Dnešná návšteva nadväzuje na prvé kontakty z decembra 2006. Bližšie o návšteve a aktivitách na Baotou Research Institute of Rare Earth písal Ing. Čička v článku v 5. čísle časopisu Spektrum (akademický rok 2006/2007).