Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 2. 4. 2009 navštívil MTF STU Eur. Ing. Dr. Techn. Lajos BORBÁS, PhD., riaditeľ výskumného centra pre biomechaniku z Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. Hosťa sprevádzal Ing. Peter Pinke, CSc., odborný asistent MTF STU na detašovanom pracovisku v Komárne. Návštevu prijal prodekan fakulty prof. Ing. Peter Grgač, CSc., pričom predstavil organizačnú štruktúru fakulty, ako aj jej vzdelávacie a výskumné aktivity. V popoludňajších hodinách odprednášal doc. Borbás  prednášku na Ústave materiálov MTF STU.   Po skončení prednášky a následnej diskusie si maďarský hosť prezrel vybrané laboratóriá fakulty. Počas návštevy bol prejavený obojstranný záujem o vzájomnú spoluprácu v budúcom období.