Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Tajomníka Veľvyslanectva Islamskej republiky Irán pre slovenské záležitosti pána Dr. Ali Amiriho prijal v sprievode podpredsedu Slovenskej obchodnej komory Ing. Juraja Čajka dňa 03.02.2010 dekan fakulty profesor Moravčík. Pán Amiri sa zaujímal o možnosti spolupráce medzi fakultou a iránskymi technickými univerzitami, predovšetkým o výmenu študentov a odborníkov a možnosťami prípravy spoločných grantov. Pán Amiri pozval predstaviteľov fakulty na pokračovanie rozhovorov do Iránu.