Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a výzvu na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave za primeranú cenu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie.

 

Prevzaté zo stránky STU: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/obchodna-verejna-sutaz-2.html?page_id=13113