Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 1.10.2019 bola MTF STU ocenená Pamätným listom za dlhodobú spoluprácu na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni pri príležitosti 70.výročia výučby technických odborov na univerzite v Plzni.

Ocenenie pre MTF STU prevzal dekan fakulty prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Dekan MTF súčasne prevzal i svoje ocenenie Bronzovou medailou za dlhodobú a úspešnú spoluprácu s FST.

Srdečne blahoželáme