Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dekan MTF STU profesor Moravčík v prítomnosti prodekana Grgača a riaditeľa ústavu materiálov profesora Janovca, odovzdal dňa 7. októbra 2010 na kolokviu konanom v IFW Dresden pri príležitosti životného jubilea profesora Klausa Weitziga , čestného doktora našej Alma mater, pamätnú medailu Aurela Stodolu spolu s ďakovným listom za spoluprácu.