Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. júna 2021 sa uskutočnia online obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9.00 hod.:

Doktorand: MUKESH NAGARBHAI MAKWANA

Študijný  program:  progresívne materiály a materiálový dizajn

Študijný odbor: strojárstvo

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: High entropy alloys for nuclear power engineering

 

Školiteľ:  Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Miesto konania obhajoby:     

online formou - https://meet.google.com/osa-ysza-yvh

 

o 10.30 hod.:

Doktorand: Venu Yarasu, MSc.

Študijný  program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Študijný odbor: strojárstvo

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Study of Changes in Wear Resistance of Cr-V Ledeburitic Tool Steel Due to Cryogenic Processing

 

Školiteľ: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.

Miesto konania obhajoby:     

online formou - https://meet.google.com/kmm-uavw-ktd