Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  16. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

o 9.30 hod. Ing. Eugen Belica, téma dizertačnej práce: „Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid"

o 11.00 hod.  Ing. Martin Vitásek, téma dizertačnej práce „Vplyv podmienok zvárania na životnosť zariadení opravovaných zváraním"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.