Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  31. 8. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.00 hod. Ing. Rastislav Beňo, téma dizertačnej práce: „Návrh postupu uplatňovania ergonómie v podnikovej logistike"

o 9.30 hod. Ing. Peter Mišák, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky hodnotenia úspešnosti implementácie CRM v priemyselných podnikoch"

o 11.00 hod. Ing. Lucia Baňasová, téma dizertačnej práce „Identifikácia kľúčových manažérskych kompetencií ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov"

o 12.30 hod. Ing. Ivana Mudriková, téma dizertačnej práce „Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov v priemyselných podnikoch"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 209, pavilón Z.

 

o 8.00 hod. Ing. Peter Gabriš, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky hodnotenia vyspelosti vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch"

o 9.30 hod. RNDr. Mária Tóthová, téma dizertačnej práce „Návrh integrovanej metódy údržby a jej aplikácia v priemyselných podnikoch"

o 11.00 hod. Ing. Miroslav Babčan, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach priemyselných podnikov"

o 12.30 hod. Ing. Branislav Trenčan, téma dizertačnej práce „Model riadenia rizík pre projekty prípravy nových produktov v priemyselných podnikoch"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.