Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  27. 9. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo:

o 10.00 hod. Ing. Marek Gebura, téma dizertačnej práce: „Vývoj a degradácia mikroštruktúry monokryštalickej niklovej superzliatiny počas tepelného spracovania a creepu"

o 12.00 hod.  Ing. Peter Oslanec, téma dizertačnej práce „Recyklácia horčíkových zliatin "

Miesto konania obhajob:  UMMS SAV Bratislava, Račianska 75, 831 02 Bratislava.